สร้างจุดเด่นและเอาชนะคู่แข่ง: วิธีสร้างธุรกิจที่เกินราคาและมั่นใจของลูกค้า
หลักสูตรสอนรวย

สร้างจุดเด่นและเอาชนะคู่แข่ง: วิธีสร้างธุรกิจที่เกินราคาและมั่นใจของลูกค้า

ร้านค้าที่ต้องแข่งขันในตลาดแบบไม่หยุดตัดราคาเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญหน้า…